Sowińskiego 72 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276436 („Spółka”) informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych. Dane są przetwarzane w celach związanych z przetworzeniem zapytania skierowanego za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 2. przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych,
 3. podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki w postaci komunikacji z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub podjęcie działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie osoby, z którą ta umowa ma być zawarta (art. 6 ust. 1 lit. b) wskazanego rozporządzenia),
 4. przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 5. administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka,
 6. odbiorcami Państwa danych osobowych są: podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi informatyczne związane z udostępnieniem formularza kontaktowego oraz podmiot prowadzący biuro sprzedaży Spółki,
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, a po tym czasie do dnia upływu dwóch lat od momentu upływu wszystkich okresów przedawnienia lub wygaśnięcia wszelkich roszczeń związanych z zapytaniem,
 8. podanie Państwa danych osobowych jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

1 COMMENTS

 • can keflex raise blood pressure
  13 września 2020

  can keflex raise blood pressure

  can keflex raise blood pressure

 • Comments are closed.